Pozvánka k průzkumu

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola v Příboře Vás zve s dětmi na průzkum nových žáků do
Přípravné hudební výchovy, Přípravné taneční výchovy a Přípravné výtvarné výchovy pro školní rok 2024 – 2025.
Tento průzkum se bude konat v pondělí 27. května 2024 a ve čtvrtek 30. května 2024 od 14.00 – 17.00 v Základní umělecké škole, Lidická 50, v hudebním sále ZUŠ.
Jste srdečně zváni.
Ivo Lacný
ředitel ZUŠ Příbor

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2022.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2023.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.