O naší škole

Informace

Za 50 let tvořivé práce bylo v nynější Základní umělecké škole dosaženo mnoha úspěchů a bylo zde vychováno mnoho dobrých muzikantů, tanečníků a výtvarníků. Příborská Základní umělecká škola nepatří k největším svou velikostí, ale svými dlouholetými výsledky se řadí mezi nejlepší Základní umělecké školy v Moravskoslezském kraji. Žáci si se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných výsledků s předním umístěním od okresních kol až po kola ústřední. V dnešní Základní umělecké škole se vyučuje třem oborům. Kapacita školy je 450 žáků. V Základní umělecké škole je zaměstnáno 20 učitelů a 3 správní zaměstnanci.“

Interiér školy

Historie školy

1953–1954
Ve školním roce 1953 – 1954 se začalo učit ve třech učebnách, které byly vybaveny vyřazeným nábytkem a starými klavíry. Ředitelem školy byl pan Petr Hrubiš, který vyučoval 23 hodin a učiteli p.uč.Milena Krompolcová – klavír, Svatopluk Novobilský, Antonín Satek a Viktor Sasín – housle. Celkem měla škola 59 žáků.
1953–1954
1954
V roce 1954 se začíná rozrůstat učitelský sbor, a také přibylo žáků – celkem 111.
1954
1958
V roce 1958 nastoupila jako ředitelka Hudební školy v Příboře paní Blanka Javorková. Ta převzala i Hudební školu v Kopřivnici, která byla k Příboru připojena.
1958
1961
O tři roky později dochází k reorganizaci hudebního školství. Hudební školy jsou přejmenovány na „Lidové školy umění“ a k příborské, kromě Kopřivnice, je zřízená detašovaná třída ve Štramberku.
1961
1966
V roce 1966 se ujal funkce ředitele školy pan Miloš Macan, který Lidovou školu umění v Příboře vedl do roku 1971.
1966
1971–1972
Ve školním roce 1971 – 1972 vykonávala funkci ředitelky Lidové školy umění paní Milena Krompolcová.
1971–1972
1972
V roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře paní Milada Hnitková.V čele školy stála až do června 1990.
1972
1990
V červenci 1990 nastoupil na místo ředitele Lidové školy umění v Příboře pan Ludvík Demel, který školu vedl do prosince 1991.
1990
1991-dnes
V prosinci 1991 byl do funkce ředitele Základní umělecké školy v Příboře jmenován pan Ivo Lacný, který tuto školu vede dodnes.
1991-dnes

Pedagogičtí pracovníci

 • Eva Bedřichová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
 • Petra Bukovjanová
  hra na klavír
 • MgA. Pavel Debef, Ph.D.
  hra na pozoun
 • MgA. Veronika Grelová
  hra na klavír
 • MgA. Vladimír Grela
  hra na zobcovou flétnu, fagot
 • Mgr. Světlana Ivasiva
  taneční obor
 • MgA. Kateřina Dabrowská
  hra na klavír
 • Jana Kubincová
  výtvarný obor
 • Jiřina Lacná
  hra na zobcovou a příčnou flétnu
 • Ivo Lacný
  ředitel školy, hra na dechové nástroje žesťové
 • Irena Laníková
  hlasová výchova
 • Mgr. Taťána Lomako
  hra na klavír
 • MgA. Alena Obrusníková
  hra na klavír
 • Eva Pajdlová
  hra na klavír
 • Dalibor Pukovec
  hra na klarinet
 • Petr Pukovec
  hra na housle a kytaru
 • Roman Šimíček
  hra na klarinet a saxofon
 • Mgr. Petr Štěpán
  hra na kytaru
 • Mgr. Martina Štěpánová
  hra na zobcovou a příčnou flétnu, výtvarný obor

Správní zaměstnanci

 • Pavlína Bačovicová
  uklízečka
 • Radka Borovská
  školnice
 • Renáta Mičolová
  ekonomka

Kontakty

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
©2019 Jakub Kašpárek

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2022.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2023.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.