Taneční obor

Taneční obor vyučuje:

Pro přijetí žáků do tanečního oboru budou rozhodující pohybové a rytmické schopnosti.

Tanec jako rytmicko melodické ztělesnění vnitřních  pocitů je projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu, současně má však přísný řád, jehož zvládnutí je podmínkou kultivovaného, harmonického, múzického a výrazného tanečního projevu. V rámci tanečního oboru také působí choreografická formace Aplomb a dvě skupiny mažoretek.

Kolektivní výuka

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2021.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2022.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.
Variabilní symbol je každý rok jiný, ale stejný na obě pololetí.
Sdělíme vám jej telefonicky na čísle:
556 725 353 nebo 556 723 555.