Hudební obor

Vyučované hudební nástroje:

Pro přijetí žáků do hudebního oboru budou rozhodující intonační a rytmické dovednosti.

Hudba již od nepaměti kultivuje naší osobnost a zprostředkovává nám jinak těžko sdělitelné zážitky. V individuální výuce mohou žáci studovat hru na hudební nástroj či sólový zpěv.  V kolektivní výuce žáci studují hudební nauku a navštěvují přípravnou hudební výchovu. Zde mají možnost naučit se teoretický základ, který využijí při hře na nástroj a také se dozví mnoho zajímavých informací z oblasti dějin hudby.

Kolektivní výuka

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2022.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2023.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.