Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobmann, s.r.o.
se sídlem : Livornská 449
109 00 Praha

Oznámení o odpovědné osobě z extérního týmu pověřenců pro ochranu osobních údajů

Vážení,
v souladu s čl. 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si dovoluji oznámit hlavní kontakt a odpovědnou osobu z extérního týmu pověřenců pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školu, IČO: 49590928, se sídlem na ulici Lidická 50, 742 58 Příbor.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti: Jobmann, s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha, doručovací adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, email: dpo@dpohotline.cz, telefon: 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz

V Příboře, dne 1.1.2021
Ivo Lacný
ředitel ZUŠ
Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
©2019 Jakub Kašpárek

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2022.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2023.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.