Zvýšení školného od 1.9.2022

Vážení rodiče,
vzhledem k energetické situaci, která panuje v ČR jsme nuceni od 1.9.2022 zvýšit školné.
ZUŠ Příbor svítí a topí elektrickou energií a v letošním roce jsme měli cenu el. energie – 1.350 Kč/Mwh.
Náš zřizovatel MSK nás upozornil, že budeme mít od 1.1.2023 novou cenu el. energie – 6.800 Kč/Mwh.
Z tohoto důvodu jsme nuceni zvýšit školné na jednotlivé obory o 100,- Kč na měsíc.
Hudební obor – 400,- Kč/měsíc, Přípravná hudební výchova 280,- Kč/měsíc, Taneční obor 320,- Kč/měsíc, Výtvarný obor 340,- Kč/měsíc.
Po zvýšení tohoto školného bude možné platit školné stávajícím způsobem, tj. pololetně, ale na požádání také umožníme měsíční platbu školného.
Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2022.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2023.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.