Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

zahájení školního roku 2021/2022 bude v ZUŠ Příbor ve středu 1. září 2021 od 13:00 hodin ve třídách
u jednotlivých učitelů.

Zahájení školního roku na pobočce v Petřvaldě bude ve čtvrtek 2. září 2021 od 13:00 hodin ve třídách
u jednotlivých učitelů.

Informace – COVID 19 – v ZUŠ budou stejné podmínky jako v měsíci červnu 2021.
Ve třídách budou testovaní žáci bez roušek a respirátorů, ve společných prostorách budou roušky a respirátory používat. Žáci jsou testováni v ZŠ a středních školách, proto v ZUŠ testováni nebudou.
Vstup do ZUŠ je třetím osobám povolen v omezené míře.

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2021.

Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2022.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.
Variabilní symbol je každý rok jiný, ale stejný na obě pololetí.
Sdělíme vám jej telefonicky na čísle:
556 725 353 nebo 556 723 555.