Informace k provozu škol od 24.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

V Základní umělecké škole je povolena prezenční výuka ve všech oborech.
Žáci tanečního oboru, přípravné hudební výchovy a hudební nauky mají povinnost
přinést čestné prohlášení o antigenním testování, které žáci absolvují ve školském zařízení.
Čestné prohlášení je možno vyzvednout v ZUŠ Příbor.

ředitel ZUŠ Příbor

Adresa
Základní umělecká škola Příbor

Lidická 50 
742 58 Příbor

Úřední hodiny
Po,St,Čt 8.00-11.00
12.00-16.30
Út,Pá 8.00-11.00

Kontakt
Tel.: +420 556 725 353
+420 556 723 555
mob. 602 572 983
mob. 702 297 913
Email: zus.pribor@nettle.cz
Organizace Základní umělecká škola Příbor je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školné

Školné za první pololetí je splatné do 30. září 2020.
Výše školného na druhé pololetí je stejná jako u prvního pololetí.
Školné za druhé pololetí je splatné do 2. března 2021.
Platí se hotově v ředitelně nebo převodem na číslo účtu: 17638801/0100.
Variabilní symbol je každý rok jiný, ale stejný na obě pololetí.
Sdělíme vám jej telefonicky na čísle:
556 725 353 nebo 556 723 555.